FanSasTisch schrijven & Zen en Pen

Lievelingen van het leven,  

Ik heb twee schrijf en levenskunst plannen:

FanSasTisch Schrijven (creatieve speelse diepzinnigheid)

Zen en Pen (verstilde authentieke eenvoud)

FanSasTisch schrijven

Wat leven we in een verwarrende tijd. Zoveel onzekerheid. Alles beweegt en verschuift. Hoe moet het verder? Hoe gaat het leven zich ontwikkelen? Wat vraagt om losgelaten te worden? Wat wil tevoorschijn komen, groeien? Als alles verandert en je zoekt een nieuw houvast, dan is er maar één ding waaraan je je kunt vasthouden….. jezelf. FairyYellow

Daarom stel ik voor online, veilig vanuit je eigen plek, elkaar met intuïtie, creativiteit, schrijvend te ontmoeten, en te bemoedigen. Ga je mee FanSasTisch schrijven?  Ik ben onder andere in de leer bij SARK een geweldige kleurrijke intuïtieve levenskunstenares uit San Francisco en ik wil graag (geïnspireerd door haar & andere wijze schrijverinnen zoals Julia Carmeron en Nathalie Goldberg) schrijf bijeenkomsten organiseren via de ZOOM.

10 x donderdag avond om de week (anderhalf uur – van 20.00-21.30). Dan schrijven we wat ons hart ons ingeeft, vragen we onze intuïtie om raad, tekenen we regenbogen, beginnen we een dagboekspeeltuin, zoeken we de vrijheid in onze innerlijke belevingswereld, fantaseren we onze toekomst, vragen we om wonderen en ontdekken we al doende wat er nodig is. 1bfa4a68582b207c656594dbea13b454

Ik zou het heerlijk vinden je op mijn beeldscherm te ontmoeten. We doen alsof we in STARTREK zitten, bereizen elkaars innerlijke landschappen en leven ons uit op papier. We schrijven het verleden vergeving en liefde en sturen wonderen vooruit de toekomst in. In je dagboek is geen enkele maatregel van kracht en mag alles en ben je volkomen veilig. We kunnen op het beeldscherm elkaars roze wangen en glinsterende ogen bewonderen, elkaar aanmoedigen, voorlezen en creativiteit en diepzinnigheid vrij baan geven.

Schrijfleef je mee? Een 10 keer FanTasTisch schrijven leskaart kost 100,00 Je bent van harte welkom.

We starten op donderdag 22 oktober 2020.

Data fansastisch schrijven op dondagdag avond van 20.00 tot 21.30

 1. 22/10
 2. 5/11
 3. 19/11
 4. 3/12
 5. 17/12
 6. 7/1/2021
 7. 21/1
 8. 4/2
 9. 18/2
 10. 4/3

Zen en Pen

Zen en Pen is een verstillende meditatieve schrijvende weg.  Deze schrijfmethode is gevoed door de wijsheid van Nathalie Goldberg schrijfster van het boek Writing down the Bones (schrijven vanuit het hart in het nederlands vertaald), Zen en Mindfulness. De schrijfweg Zen en Pen bestaat uit  3 processen: meditatie-schrijven-voorlezen. Het voedt drie helende bewegingen die het leven gevoelvol maken. Deze drie bewegingen beschrijf ik ook in mijn nieuwe boek SOLK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Een boek over gevoel voor herstel.

Uit mijn boek (verkrijgbaar vanaf 29 september 2020):

In het leven bestaan er drie belangrijke helende bewegingen, deze zijn essentieel  voor een gevoelvol leven: naar binnen gaan, gewaarzijn en expressie. Een gevoelvol leven, vitaliteit en welbevinden zijn altijd gebaseerd op deze drie essentiële natuurlijke vermogens:

 1. Het naar binnen gaan, contact met onszelf maken (zoeken)
 2. Daar aanwezig en opmerkzaam zijn, contact met onszelf hebben (vinden)
 3. Uitdrukking geven aan het waarachtige en contact maken met de ander (schenken)!cid_image001_jpg@01D5CA2D

Naar binnen gaan, inkeren en tot jezelf komen, vraagt intentie, tijd en ruimte. Het is een soort in jezelf keren, je tot jezelf richten, een duik naar binnen. Een betreden van je eigen innerlijke belevingswereld. Je kunt dit niet even snel doen. Het vraagt toewijding, een voornemen, een soort trouw aan jezelf. Het kan op verschillende manieren. Reflectief schrijven, ontspannen, in de stilte zijn, de natuur opzoeken, zachte dans, tekenen of heel anders. Alles buiten je even laten voor wat het is. Contact maken met jezelf. Zachte introverte activiteiten helpen om de reis naar binnen te maken. Dit is zoeken.

 • Vraag: Hoe keer jij terug naar jezelf? Hoe maak je contact met jezelf? Hoe kom je tot rust? Hoe neem je pauze? Is dat voldoende? Mag het van jezelf? Weet je de weg?

Aanwezig en opmerkzaam verblijven in die binnenwereld vraagt veiligheid, toestemming, bereidheid, een milde open aandacht, het lichaam gewaar zijn, emotionele opmerkzaamheid. Mooie woorden hiervoor zijn: verwijlen, niet verder gaan, blijven, verpozen, vertoeven. Het vraagt een staat van ontvankelijkheid, van ‘laten’, een staat van ‘niet doen maar zijn’, van beleven in plaats van willen. Het heeft iets met een soort van loslaten te maken, een houding van volkomen beschikbaarheid. Rustend een reis maken, een thuiskomen diep in jezelf. Contact hebben met je diepe zelf. Impressies opdoen. Er is tijd nodig, durven ‘blijven’, een soort openheid vol vertrouwen, alles voor mogelijk houden, je kunt het oefenen. Mindfulness, meditatieve bewegingsvormen, lichaamsgewaarzijn, stilte, soms muziek, opgaan, flow, vivencia (Spaans begrip uit de biodanza-methode, dat ‘moment van ervaren’ betekent). Dit is vinden.

 • Vraag: Wat is het meest echt en waar in jou? Wat kun je het opmerken zonder oordelen? Wat kun je helemaal benieuwd onderzoeken in jezelf? Wat ontdek je in het contact met jezelf?

Uitdrukking geven aan het waarachtige, naar buiten komen, expressie, tevoorschijn komen, jezelf laten zien en laten kennen. Dit vraagt moed. De moed om naar buiten te brengen wat je ten diepste bent. De moed om contact te maken met een ander. De verbinding echt aan kunnen gaan. Het risico durven nemen. Gaan staan voor jezelf. Met zachtheid, met kracht, maar altijd zoekend naar de puurste versie van jezelf. Het kan in taal, in poëzie, in kunst, in muziek, in woorden, in daden, in het onthullen van een innerlijk gevonden waarheid op een manier die werkelijk bij je past. Wat kun je uitdrukken dat volkomen waar is over jezelf? Die vraag steeds weer aan jezelf stellen. Ieder zoekt en vindt zijn of haar eigen uitdrukkingstaal. Dit is schenken. Dit is verbondenheid.

 • Vraag: Hoe wil je jezelf uitdrukken? Welk gedicht, welke dans, welk verhaal, welk schilderij, welk werk wil jij aan het leven toevoegen? Hoe kun je trouw zijn aan het uitdrukken van het meest echte in jezelf? Hoe maak je contact met de ander? Hoe verbind je je?

Het is een zegen wanneer je deze drie bewegingen kunt maken. Eerst moet je je bewust worden van het belang van deze drie oerbewegingen. Dan ga je op zoek naar vormen die bij je passen. En dan is er trouw nodig. Een regelmatig terugkeren naar deze drie bewegingen: steeds weer huiswaarts keren en zoeken, een tijdje thuis zijn en vinden, dan weer de wijde wereld in en schenken. Geen van de drie is beter of belangrijker. Maar geen van de drie kunnen we missen. We leven in een tijd van alsmaar ‘de wereld in’, van extrovert zijn, van je stem laten horen, je mening geven, jezelf laten zien, je uitdrukken. Maar wanneer we nooit huiswaarts keren is er niets wezenlijks om mee naar buiten te komen. We moeten eerst zoeken en vinden voor we kunnen uitdrukken. Wanneer je dit doet, zul je je leven verrijken, authentieker worden, creatiever, meer eigen, geheeld. Er zal meer verbondenheid zijn met jezelf, de ander en de wereld. Je kunt vanuit deze drie bewegingen door je leven navigeren. Zonder dit zul je altijd de weg van anderen gaan en dat zal je nooit goed doen. Het laat je verdwalen. De drie oerbewegingen zijn een soort herijken, een opnieuw afstemmen op wie je ten diepste bent. Ze vormen een vuurtoren, ze helpen je op je eigen koers te blijven. Bovendien ontdek je veel sneller wat verward is, wat stuk is, wat aandacht vraagt, wat heling nodig heeft. En je kunt sneller bijsturen, want allemaal zijn we nu en dan uit koers. Geen van deze drie bewegingen kunnen we verwaarlozen. Ze hebben alle drie tijd nodig, aandacht en toewijding.

 • Vraag: Welke van deze bewegingen in jouw leven heeft meer tijd nodig? Welke heb je verwaarloosd? Welke overdrijf je? Hoe kom je weer in balans?

Schrijf Zen en Pen je mee? Een kaart voor 10 keer Zen en Pen ZOOM online bijeenkomsten schrijven kost 100,- We schrijven op woensdagavond om de week van 20.00 tot 21.30. cropped-vipassana-meditation-mainphoto - 300

We starten op 28 oktober 2020

Data zen & pen op woensdagavond van 20.00 – 21.30

 1. 28/10
 2. 18/11
 3. 2/12
 4. 16/12
 5. 6/1/20
 6. 27/1
 7. 10/2
 8. 3/3
 9. 17/3
 10. 31/3

Je bent van harte uitgenodigd. Zowel je creatieve kleurrijke zelf als je innerlijke verstilde Zen Zelf.

Doe maar wat bij je past of geef je beide zelven de ruimte.

Tot ziens op ons ZOOM scherm.

Meld je HIER aan

 

PS, ik kan audio opnamen van een sessie nasturen, voor het geval je een keertje moet missen.

Hou je gezond en vrij en open van geest, Alle goeds Sas