PRH – persoonlijke groei dmv schrijven – ZOOM 2 & 9 oktober

Al schrijvend meer jezelf worden. Zelfkennis opdoen door methodisch schrijven. 

In deze cursus leer je niet schrijven over jezelf. Je richt je naar wat er zich in jezelf laat voelen en je wordt geholpen om dat uit te drukken in woorden. We gaan geen verhalen schrijven. We gaan wel schrijven rond datgene wat in verband staat met onszelf. Als je schrijft over jezelf, dan blijf je op afstand. Als je beschrijft wat je in jezelf voelt, dan ga je een boeiende ontdekkingstocht in je innerlijke wereld, om te voelen wat er te voelen valt. En dat maakt levensenergie vrij. Lees meer… 

Doorheen de dag gaan er honderden dingen door ons heen. Wanneer we naar TV kijken, als we gezellig praten en luisteren tijdens een etentje, als we een complimentje krijgen, als iets negatief naar ons toekomt, enzovoort. Het ontbreekt ons vaak aan een methode om te ontcijferen wat we precies voelen, om er woorden aan te geven, om het te benoemen, het te omschrijven. Daarin vooruitgaan betekent dat je veel verder kunt geraken in zelfkennis en dat je je leven gerichter in handen kunt nemen.

Dit is een cursus die gebaseerd is op de PRH methode. 

Zondag 2 en 9 oktober 2022 – van 9u tot 17u – ONLINE –

Begeleider: Olga Snoeks

 

HIER vind je meer info over PRH en over deze cursus.

 

Ik ben zelf deelnemer bij deze cursus. Ik vind PRH een heel fijne methode, daarom laat ik je er graag kennis mee maken. Ik organiseer de cursus dus niet. Maar ga zelf schrijvend mee op onderzoek.

Hoe werkt PRH aan persoonlijke groei?

Het letterwoord PRH staat voor ‘Personnalité et Relations Humaines – Persoonlijkheid en Relaties.

PRH werkt met inzichten over persoonlijke groei geïnspireerd door de humanistische psychologie (Rogers, Maslow …) en gebaseerd op eigen onderzoek.

PRH hanteert een dynamisch en positief mensbeeld en een unieke methode. Deze methode vertrekt van de realiteit van de eigen ervaring. Ze steunt op zelfontdekking en zelfkennis door de analyse van de eigen beleving.